Get Adobe Flash player

คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2017

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่โรงเรียนวัดหูรอ

9046 9047 9048 9049 9050 9051 9052 9053 9054 9055 9056 9057 9062 9066นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  จัดกิจกรรมการเรียนรูู้ให้กับน้อง ๆ   การเรียนรู้แบบ Active Learning